Norges Frivilligsentraler

Reklame for alvor

Reklame for Alvor blir arrangert annet hvert år, og er reklamebransjens dugnad for en ideell sak.
Under RfA bidrar reklamebyråer, mediebransjen og produksjonsmiljøer med et enormt antall mediaeksponeringer og arbeidstimer.