Gry Sætre

Produsent & Partner

Beate Tangre

Produsent & Partner

Erik Holm

Produsent & musikalsk rådgiver

Lottie Smith

Produksjonsleder

Brita Holt Vistnes

PRODUKSJONSLEDER & KLIMAANSVARLIG

Daniel Karlsen

Koordinator

Amélie Fougner Arnestad

Koordinator

Scroll to Top