Gry Sætre

Produsent & Partner

Beate Tangre

Produsent & Partner

Lottie Smith

Produksjonsleder

Brita Holt Vistnes

PRODUKSJONSLEDER & KLIMAANSVARLIG

Daniel Karlsen

Koordinator

Amélie Fougner Arnestad

Koordinator

Martin Eikanger Danielsen

Visuell researcher 

Helene Schiøll Olsen

Kontorassistent

Benjamin Tyvand

Etterarbeidskoordinator

Scroll to Top