Trond Fausa Aurvåg

Bio & prosjekter

Trond Fausa Aurvåg er Tangrystans grunnmur innenfor humor- og dialogbasert reklame. Med sin unike komiske sans og egenskaper som personinstruktør, er han humordialogens mester, og lokker fram det beste i de fleste. Gjerne på uortodoks vis